Lajoskomárom
 

  magyar deutsch
Közadat Localinfo

Akadálymentes verzió
2023. június
H
K
SZ
CS
P
SZ
V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30


2023. június 1. csütörtök,
Tünde napja van

Lajoskomárom hivatalos honlapja

Polgármesteri Hivatal: 8136 Lajoskomárom, Komáromi u. 4.
Tel: (30)400 34 54
E-mail: lajoskom@lkomnet.huBizottságok


Pénzügyi és Beruházási Bizottság

 

A bizottság ülései:

A bizottság szükség szerint ülésezik.

 

A bizottság tagjai:

Elnök:      Mosberger Mátyás

Tagok:     Puskás Tibor Antalné

               Béczi János

 

A bizottság feladatai:

-         Véleményezi és ellenőrzi az önkormányzat költségvetését és zárszámadását.

-         Közreműködik az önkormányzat költségvetésének összeállításában.

-         Figyelemmel kíséri év közben az önkormányzat gazdálkodásának menetét.

-         Ellenőrzést gyakorol a költségvetési átcsoportosítások felett.

-         Javaslatot tesz hitelek felvételére.

-         Ellenőrzi, illetve részt vesz az önkormányzat intézményeinél folyó
          gazdálkodási folyamatok ellenőrzésében.

-         Javaslatot tesz a településfejlesztési, beruházási feladatok megvalósítására.

-         Felméréseket végez az önkormányzati intézmények fejlesztésére, esetleg
          megszüntetésére vonatkozóan.

-         Közbeszerzési Szabályzatban leírt feladatokat ellátja a beruházások során.

 

Szociális, Jóléti és Ügyrendi Bizottság

 

A bizottság ülései:

A bizottság szükség szerint ülésezik.

 

A bizottság tagjai:

Elnök:           Béczi János

Tagok:          Glück Istvánné

                    Hintenbergerné Dobai Klára

 

A bizottság feladatai:

-          Közreműködik, javaslatot tesz a település egészségügyi és szociális igényei kielégítésére.

-          Véleményt nyilvánít a településen folyó egészségügyi fejlesztésekkel kapcsolatban.

-          Ellátja a képviselő-testület által átruházott Szociális igazgatásról és ellátásról szóló
           1993. évi III. tv-ben rögzített valamennyi feladatot, kivéve a polgármesterre
           átruházott hatásköröket.

-          Elrendeli a jogtalanul felvetett segélyek visszafizetését, erre indokolt esetben
           részletfizetést engedélyez.

-          Évente felülvizsgálja a segélyzettek és tartásra kötelezett hozzátartozók szociális
           helyzetét.

-         Vizsgálja a képviselők megbízatásának törvényességét.

-         Részt vesz a Szervezeti és Működési Szabályzat kidolgozásában, vizsgálja annak
          érvényesülését, szükség szerint javaslatot tesz annak módosítására.

-         Ellátja a titkos szavazás lebonyolításával kapcsolatos teendőket.

-         Felülvizsgálja a Polgármesteri Hivatal Ügyrendjét és javaslatot tesz szükség esetén
          annak módosítására.

-         Javaslatot tesz a polgármester bérének, alpolgármester tiszteletdíjának és a
          tisztségviselők jutalmazásának megállapítására.

-         Ellátja a képviselői vagyonnyilatkozatok nyilvántartási és ellenőrzési feladatait,
          melyet az SZMSZ 1. számú függeléke tartalmaz.

 

 


Copyright © Lajoskomárom.hu 2023 | web: KataPorta.net | KataPorta | KataPorta Linktár