Lajoskomárom
 

  magyar deutsch
Kzadat Localinfo

Akadlymentes verzi
2023. jnius
H
K
SZ
CS
P
SZ
V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30


2023. június 1. csütörtök,
Tünde napja van

Lajoskomárom hivatalos honlapja

Polgrmesteri Hivatal: 8136 Lajoskomrom, Komromi u. 4.
Tel: (30)400 34 54
E-mail: lajoskom@lkomnet.huLajoskomárom Nagyközség Önkormányzata tulajdonában lévő épületek fűtéskorszerűsítése


lajoskomárom nagyközség önkormányzata tulajdonában lev épületek ftéskorszersítése

 

A kedvezményezett neve: Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat

A projekt címe: Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzata tulajdonában lev épületek ftéskorszersítése

A szerzdött támogatás összege: 139.832.669 Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 100

A projekt befejezési dátuma: 2018.11.23.

A projekt azonosító száma: TOP-3.2.2-15-FE1-2016-00004

A projekt tartalmának bemutatása:

A TOP-3.2.2-15-FE1-2016-00004 azonosítószámú, „Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzata tulajdonában lev épületek ftéskorszersítése” elnevezés projekt keretében nagyszabású beruházás valósult meg. A korábbi elavult ftésrendszer önkormányzati épületek kedveztlen körülmények között mködtek, a projekt segítségével Európai Uniós színvonalú, magasabb komfortfokozatú, energiatakarékos és környezetbarát intézmények jöttek létre.

A fejlesztés eredményeként olyan középületek jöttek létre, ahol az energiatakarékos technológiai megoldások alkalmazásával a település fenntartási költségei szignifikánsan csökkennek. Hosszútávon pedig a település éves széndioxid kibocsátása jelentsen csökkenni fog, ezzel is hozzájárulva a település természeti környezetének megrzéséhez és energiabiztonságának megteremtéséhez.

Az Önkormányzat a Polgármesteri Hivatal udvarában átalakította a kazánházat, amellyel korábban a Hivatal épülete került kiftésre. A kazánház bels átalakításával megteremttük a lehetségét egy nagyobb teljesítmény, faaprítékkal és hasábfával egyaránt üzemeltethet kazán telepítésének. A kazán egy újonnan létesített, talajban vezetett, elszigetelt ft csvezeték-párral az Önkormányzati tulajdonú/fenntartású épületek hközpontjaihoz csatlakozik, és a meglév gázfogyasztás részleges vagy teljes kiváltásával számottev költség-megtakarítást indukál mindamellett, hogy helyben rendelkezésre álló, megújuló forrásból származó ftanyaggal képes üzemelni.

Mindegyik épület 100%-ban Önkormányzati tulajdonú:

·         Egészségház, 8136 Lajoskomárom, Ozorai utca 1.

·         Gyógyszertár és Fogorvosi Rendel, 8136 Lajoskomárom, Komáromi utca 2.

·         Mozi, 8136 Lajoskomárom, Komáromi utca 1.

·         Mveldési ház, 8136 Lajoskomárom, Komáromi utca 6.

·         Polgármesteri Hivatal és Könyvtár épülete, 8136 Lajoskomárom, Komáromi u. 4.

·         Óvoda, 8136 Lajoskomárom, Gesztenyefasor utca 2.

·         Iskola Fépülete és Tornaterme, 8136 Lajoskomárom, Gesztenyefasor utca 4.

 

A felsorolt összes épület megfelel a „TOP 3.2.2-15.: Önkormányzatok által vezérelt, a helyi adottságokhoz illeszked, megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása, komplexfejlesztési programok keretében” c. pályázati konstrukció kritériumként megfogalmazott, minimum „FF – Átlagos” épületenergetikai követelményértéknek.

 

A fejlesztés keretében az alábbi önállóan támogatható tevékenységek valósultak meg:

·         Meglév kazánház átalakítása nagyobb teljesítmény biomassza kazán fogadására - Ftési távvezeték kiépítése a központi kazánházból a nevesített épületekhez;

·         Hközponti átalakítások megvalósítása annak érdekében, hogy a biomassza hforrásból érkez energiát az épületek ftési rendszerei hasznosítani tudják.

 

A fejlesztés önállóan nem támogatható tevékenységet nem tartalmaz. A fejlesztés illeszkedik a Fejér Megyei Területfejleszési Program alábbi pontjaihoz: I. Fejér megye stratégiai programjával foglalkozó fejezet 13. Horizontális prioritás: A természeti és épített környezet megóvása, életminség javítása és szemléletformálás alfejezet (86. oldal), illetve a dokumentum II. Fejér megye operatív programja fejezet 13. Horizontális prioritás: A természeti és épített környezet megóvása, életminség javítása és szemléletformálás alfejezete 13.2. Az energiahatékonyság javítása és a megújuló energia fokozott bevonása az energiaellátásba alpontjához. A települési önkormányzat feladatai közé tartozik a külterületi utak, valamint a tulajdonában álló telkek tisztítása, karbantartása. Ezen tevékenység közben nagy mennyiség fa- és fás hulladék keletkezik, amelyet eddig csak részben, a Polgármesteri Hivatal ftésére használtak fel. Az újonnan létesített biomassza kazánban ezek az anyagok eltüzelésükkel CO2 semleges henergiát tudnak biztosítani. A helyben elérhet erforrásra épül, megújuló energiaalapú energiatermeléssel közcélú intézmények helyi ftési igénye elégíthet ki. A biomassza kazánrendszer üzemeltetését az önkormányzat végzi. A jelenlegi, évi átlagos 9,35 M Ft földgáz energiahordozóra fordított költségek a fejlesztés eredményeként 3,43 M Ft-ra csökkenhetnek. A biomassza alapú rendszer által megtermelt energia mennyisége évi 423,13 MWh, azaz 1523,268 GJ.

 
Copyright © Lajoskomárom.hu 2023 | web: KataPorta.net | KataPorta | KataPorta Linktr